Projektai

Projektas „Jaunieji mediatoriai“ skirtas mokyklos bendruomenės stiprinimui bei bendraamžių (mokinių) mediacijos sklaidai ugdymo įstaigose, siekiant ugdyti psichologinį vaikų ir paauglių atsparumą, lavinant jų bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, aktyvaus pilietiškumo, empatijos ir pagarbos vienas kitam įgūdžius. Kita vertus projekto metu bus siekiama parengti mokinių koordinatorius (2 asmenis kiekvienoje mokykloje: mokytojus, socialinius pedagogus, mokyklos psichologus ar kitus darbuotojus), ne tik padedančius mokiniams taikiai spręsti ginčus tarp bendraamžių, bet ir kuriančius taikios mokyklos aplinką (mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, mokyklos administracijos darbuotojų bei kiti ginčai: konfliktų prevencija, jų valdymas).

Projekto finansuotojas – Aktyvių piliečių fondas. Aktyvių piliečių fondo programos tikslas – stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė, įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės.

Aktyvių piliečių fondo  programos paramos sritys:

  • demokratija, aktyvus pilietiškumas, geras valdymas ir skaidrumas;
  • žmogaus teisės ir lygiateisiškumo užtikrinimas kovojant su visomis diskriminacijos apraiškomis (rasinės ir etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, lyties, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar lyties identiteto);
  • socialinis teisingumas ir pažeidžiamų grupių įgalinimas;
  • lyčių lygybė ir smurto lyties pagrindu prevencija;
  • aplinkosauga ir klimato kaita.

Projekto pridėtinė vertė pasibaigus projektui:

  • bus parengta jaunųjų mediatorių komanda, kurie galės taikyti bendraamžių mediaciją savo mokykloje ir toliau veikti savarankiškai;
  • parengti mokinių koordinatoriai, kurie ne tik padės mokiniams taikiai spręsti ginčus tarp bendraamžių, bet ir kurs taikios mokyklos aplinką (mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, mokyklos administracijos darbuotojų bei kiti ginčai, konfliktų prevencija jų valdymas).

Visa informacija apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus: nuorodoje.

Aktyvių piliečių fondo programa