Mediacija

MEDIACIJA (lot. mediatio – tarpininkavimas) – tai procesas, kurio metu neutralus asmuo – mediatorius – padeda šalims taikiai spręsti kilusį ginčą ir priimti abi puses tenkinantį sprendimą.

Mediacijoje nesprendžiama kas teisus, neieškoma kaltų. Šalys kartu suranda joms priimtiną sprendimą, tenkinantį abiejų pusių interesus ir poreikius. Mediatorius nepriima sprendimo dėl ginčo baigties, pačios ginčo šalys yra atsakingos už ginčo išsprendimą mediacijoje.

Mediacija – absoliučiai konfidencialus procesas. Tai, ką šalys atskleidė mediacijoje, net negali būti panaudota teisme. Konfidencialumo reikalavimas taikomas ir mediatoriui, ir šalims. Konfidencialumo įsipareigojimas leidžia mediacijos dalyviams jaustis laisvai ir pasakyti ko iš tikrųjų jie norėtų, kas juos slegia, neramina. Mediatorius negali vieno ginčo šalies jam patikėtos informacijos atskleisti kitai ginčo šaliai, jeigu nėra infomaciją patikėjusios ginčo šalies leidimo.

Šalys renkasi mediaciją savo noru. Jokiam asmeniui ar institucijai neleidžiama versti kitą asmenį dalyvauti mediacijoje. Ir nors nuo 2020 m. sausio 1 d. šeimoms ginčams, nagrinėjamiems ginčo teisena Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, taikoma privalomoji mediacija, visgi ginčo šalis privalo sudalyvauti tik pirmoje mediacijos sesijoje, tačiau dalyvavimas tolimesniame mediacijos procese – neprivalomas. Mediatorius taip pat nėra priverstas dalyvauti mediacijoje, net ir tada, kai mediacija jam paskirta. Savanoriškumo taisyklė apima ir teisę pasitraukti iš mediacijos nepateikiant jokio paaiškinimo ir pasitraukimo priežaščių. Tai neužkerta kelio ginčo šalims pakartotinai susitarti dėl ginčo sprendimo mediacijos būdu.

Mediacijos privalumai:

  • sprendimą priima patys dalyviai;
  • mažesnės išlaidos (kelis ar keliasdešimt kartų) nei bylinėjantis teisme;
  • greitas sprendimas;
  • galimybė išsaugoti santykius, atkurti pasitikėjimą;
  • konfidencialu;
  • neformalu;
  • dažniau tikėtinas geranoriškas sprendimo vykdymas.
  • mediacijos metu pasiektas susitarimas yra lankstesnis, o teismui patvirtinus šalių susitarimą (taikos sutartį) jo galia prilygsta teismo sprendimui.