Verslo partnerių istorija

Su jumis sveikinuosi aš, teisininkė mediatorė Vidmantė. Šį kartą noriu Jums papasakoti ne šeimos, bet verslo partnerių istoriją.

Praėjusių metų vasarą buvo pasirašytos dvi rangos sutartys. Kaip paaiškėjo mediacijos metu, daugelis sąlygų tarp šalių buvo aptartos žodžiu, todėl vienas iš partnerių nelabai gilinosi, kas sakoma rašytinėje sutartyje. Dažnai pasitaiko, jog žmonės sutartis laiko vien formaliu dalyku. Todėl jų reikšmę, kai prasideda nesutarimai, sužino skausmingai.

Šiuo atveju viena iš sutarties šalių nebuvo patenkinta antrosios darbu. Į mane vien žodžiais pasitikėjęs verslininkas kreipėsi jau gavęs pretenziją, kuria buvo reikalaujama atlyginti maždaug 15000 Eur dydžio nuostolius. Paskambinau kitos šalies vadovui, jam nukreipus – teisininkui. Išdėsčius argumentus, dalyvauti mediacijai vadovas sutiko.

Buvau liudininkė to, kad žmonių viduje ir dėl verslo rezultatų gali įvykti ženklūs pokyčiai. Juk pradžioje buvo įvardinti tūkstantiniai nuostoliai. Nuostabu tai, kad per nepilnų dviejų valandų mediacijos sesiją buvo pasiektas susitarimas – susitarta, jog, atlikus keletą nesudėtingų darbelių ir grąžinus avansą, konfliktas bus laikomas išspręstu.

Teismo patvirtino parengtą taikos sutartį.

Į mus galite kreiptis.